Onze school de Veldkamp

De Veldkamp is één van de 22 KONOT-scholen. Sinds 1 augustus 2013 vormt de Veldkamp samen met De Alexander een onderwijsgemeenschap. Deze onderwijsgemeenschap wordt aangestuurd door een directeur onderwijsgemeenschap die wordt bijgestaan door een adjunct-directeur onderwijsgemeenschap. Daarnaast kennen beide scholen binnen de onderwijsgemeenschap een locatieleider. Door de vorming van deze onderwijsgemeenschap kunnen we op beide scholen de kwaliteit van het onderwijs blijven waarborgen. De scholen binnen de onderwijsgemeenschap zullen zelfstandig kunnen blijven bestaan waardoor de toegankelijkheid niet in het geding is. Wij willen dat uw kind zich bij ons optimaal ontwikkelt. Dat kan als het met plezier naar school gaat, er zich veilig voelt en voldoende uitgedaagd wordt. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. De Veldkamp is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht te vergaren. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! De Veldkamp wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontplooien. We leren ze om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Maar ook het leren samenwerken met andere leerlingen vinden we erg belangrijk. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen (ook voor de zwakke en hoogbegaafde leerlingen). Er is geregeld contact met de ouders, omdat we afstemming belangrijk vinden.

In het schooljaar van 2017-2018 zijn wij het traject gestart om een Leader in me school te worden. Onder het kopje Leader in Me vindt u hier meer informatie over.