Gynzy-kids

Wij werken in de groepen 4,5 en 6 met de verwerkingssoftware van Gynzy. Deze software maakt digitaal en adaptief gepersonaliseerd leren mogelijk op gebied van rekenen, spelling en woordenschat. Door meer variatie in opgaven en vraagstelling, gaat Gynzy veel verder dan een methode. We hebben ten allertijde inzicht in de prestaties en voortgang van de kinderen. De kinderen krijgen gelijk feedback. Doordat gynzy-kids gepersonaliseerd werkt, maakt iedereen opgaven die bij het niveau van hem of haar past. Wanneer de kinderen de les afhebben, gaan ze verder met opdrachten uit de zogenoemde 'Werelden'. Hier kan het kind verdiepingsopdrachten of herhalingsopdrachten maken die aansluiten bij het doel van de les. Daarnaast beschikt Gynzy-kids over diverse educatieve spelletjes.
De kinderen werken allemaal op een Ipad. Deze mag iedere dag ook mee naar huis, zodat er thuis ook geoefend kan worden op allerlei apps. We leren de kinderen vanaf de eerste dag hoe ze met hun Ipad om moeten gaan.