Talententijd

In de groepen 3 t/m 8 hebben we middagen gepland voor creatieve opdrachten. In blokken van 3 weken werken de kinderen groepsoverstijgend aan allerlei creatieve opdrachten. Denk hierbij aan: figuurzagen, werken met karton, solderen, schilderen, kleien enz. Naast deze handvaardigheid- en tekenopdrachten, bieden we de kinderen ook kookles, yoga en aan ict-gekoppelde vaardigheden aan. Zoals programmeren en het maken van een stop-motion. De groepen zijn deze middagen kleiner dan dereguliere groepen, waardoor de leerkracht de kinderen beter kan begeleiden in het proces. Naast deze groepsoverstijgende creatieve middagen, hebben we ook blokken waarin we binnen de groep werken aan creativiteit. Dit is veelal rondom de feestdagen. Kinderen krijgen op deze manier ruimte om hun talenten te laten zien, te gebruiken, maar ook te vergroten.