Onderwijs op de Veldkamp

Binnen ons adaptief onderwijs vormen de door de overheid vastgestelde kerndoelen de basis voor ons onderwijsaanbod. We onderscheiden daarbij drie niveaus, waarbij we recht willen doen aan kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstofgebieden, maar ook aan kinderen die juist meer aankunnen. De grote middengroep willen we daarbij niet vergeten. Het werken aan zelfstandigheid met een toenemende verantwoordelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol. Ook het samenwerkend leren, soms zelfs groepsdoorbrekend, vormt een wezenlijk onderdeel van onderwijs. Het gebruik van actuele methodes en het integreren van nieuwe technologie├źn, m.n. op het gebied van ICT, zijn voor ons belangrijke voorwaarden om bovenstaande te realiseren.┬á