Zaakvakken                       

Op onze school praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken enzovoort. We maken voor de zaakvakken gebruik van de volgende methodes:

Wereldzaken
Vanaf groep 5 werken we met deze methode voor onze aardrijkskundelessen. De methode staat boordevol aantrekkelijke filmpjes en animaties. Met behulp van verschillende leerzame spelletjes krijgen de kinderen interessante lessen Deze aardrijkskundemethode laat hen zien hoe veelzijdig de continenten zijn, leert hen over landschappen en klimaten, over werken en wonen zowel ver weg als dicht bij huis. Doordat de methode grotendeels online is, zijn de onderwerpen en de daarbij behorende media up-to-date. Wereldzaken draagt bij aan de inzet en ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden. 

Naut
Voor de lessen van natuur en biologie gebruiken we de methode Naut. De methode is opgebouwd in thema's. Er zijn thema's die aansluiten bij biologie en er zijn thema's die horen bij natuurkunde. De onderwerpen van groep 5, komen in groep 7 terug. Daar wordt er dan verder op ingegaan. De onderwerpen van groep 6 komen in groep 8 weer terug. Naast deze methode is de leerkracht uiteraard vrij om zelf opdrachten en lessuggesties te bedenken die aansluiten bij het thema. Daarbij willen we aansluiten op de 21e eeuwse vaardigheden.

Brandaan
Om de kinderen onderwerpen uit de geschiedenis te leren, hebben we de methode Brandaan. Deze heeft dezelfde opzet als Naut. De onderwerpen worden 2 jaar later dus herhaald, maar dan ook vooral verdiept. We werken dus met thema's en niet volgens de tijdlijn. Naast deze methode leren de kinderen ook veel over de geschiedenis door het maken van werkstukken en projecten. Ze diepen dan een bepaald onderwerp verder uit. 

Verkeer
Straatwerk , Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant
In groep 7 doen we mee aan het “dode hoekproject”. Groep 8 neemt deel aan het schriftelijk en het praktisch deel van het landelijk verkeersexamen. Eens in de twee jaar doen we mee aan ANWB Streetwise.

In de groepen 1 t/m 4 wordt er uiteraard ook wel aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Dit zit veelal verweven in de methodes van Onderbouwd en de basisvakken van taal/lezen en spelling. Daarnaast springen de leerkrachten natuurlijk in op de onderwerpen die leven. Denk aan de seizoenen, feestdagen, dingen uit het nieuws, gebeurtenissen in de omgeving enz.

 

Dit schooljaar (2019-2020) zullen we ons gaan verdiepen in een geïntergreerde methode Wereldoriëntatie. Daarin zullen alle zaakvakken geïntegreerd zijn binnen bepaalde thema's. Er zal binnen deze thema's ook veel aandacht zijn voor zelfontdekkend leren en Wetenschap&technologie.